Entheos.nl

Entheos.nl

Be In Your Destiny

Doel en Visie

Doel en Visie van Entheos is bewustzijn van ‘in God zijn’, in liefde, gezondheid en welzijn.

Entheos bevordert met Onderwijs, Vredehuizen en Buurtwerk verbinding van mensen in liefde met de Bron, met zichzelf, met elkaar, met natuur en dieren, zodat het besef groeit dat we één zijn met de hele kosmos die liefde is in alles en in allen.

Doel en Visie is God alles in allen
bewust in God zijn, nu, onze bestemming

Doel en Visie van Entheos Onderwijs, Vredehuizen en Buurtwerk

Onderwijs deelnemers verhogen hun bewustzijn door verlichtende kennis en praktische trainingen.

Vredehuizen elkaar ontmoeten in unieke kracht, bijeengehouden en opgebouwd in liefde.

Buurtwerk maakt in onze buurten liefde praktisch door zorg voor woning, voeding, kleding en gezondheid.

Interessant

dit heb ik altijd al willen weten

HET DOEK IS GEVALLEN

En toen…'Was' daar de dagDat ik mij niet meer kán...
Lees verder ... "HET DOEK IS GEVALLEN"

Tenzij we naar binnen keren

This is by far the most important truth that Christians...
Lees verder ... "Tenzij we naar binnen keren"

30 Geestelijke Zegeningen

30 GEESTELIJKE ZEGENINGEN HEB IK IN HEM ONTVANGEN ALLEEN AL...
Lees verder ... "30 Geestelijke Zegeningen"

Opmerkelijk

nu ben ik mij ervan bewust

30 Geestelijke Zegeningen

30 GEESTELIJKE ZEGENINGEN HEB IK IN HEM ONTVANGEN ALLEEN AL UIT EFEZE 1 Ik ben uitverkoren (4) Ik heb het evangelie van mijn behoudenis gehoord...
Lees verder ... "30 Geestelijke Zegeningen"

Conditie-oefeningen

Conditie-oefeningen om dagelijks te doen. Verreweg het beste is het om ze 's morgens vroeg, direct na het opstaan te doen, nog voordat je jezelf...
Lees verder ... "Conditie-oefeningen"

Natuurlijke bescherming tegen 5G-straling

Nog maar kort geleden zocht ik op bescherming tegen 5G-straling, n.a.v. het lezen van een boek van Dr. Cowan waarin hij uitlegt dat na elke technologische revolutie op radiografisch gebied stralingsepidemieën uitbraken. In de traditionele wetenschap worden die epidemieën toegeschreven aan zgn. virusvarianten, die nog nooit als zodanig zijn geïsoleerd, …

Geverifieerd door MonsterInsights