Liefde is …

Liefde is … veel meer dan je denkt: heb lief, zoals Ik dat doe! Hoe? Lees dan dit artikel of luister de audio.

Klik hiernaast op de blauwe link en luister naar de: AUDIO spreekbeurt Hilde Buizer – juni 2017

 

Liefde is … onze God is liefde!

1 Joh. 4:7-8

Vrienden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God. Wie liefheeft, is een kind van God en kent God. Maar wie niet liefheeft, kent God niet; want God is Zelf liefde!’

 

Ik vertaal jullie het beroemdste bijbelgedeelte over de liefde uit 1 Kor. 13, door het woordje ‘liefde’ te vervangen door ‘God’.

‘God is geduldig; Hij is vriendelijk. God is niet jaloers. Hij doet niet gewichtig en is niet trots. God kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd. Hij neemt niemand iets kwalijk. God is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. Hij beschermt altijd en heeft altijd vertrouwen.’

 

Omdat God liefheeft, schiep Hij mensen om lief te hebben. Hij houdt van ons! God kan niet anders en Hij wil niet anders! God schiep ons naar Zijn beeld, dus zijn ook wij schepsels die kunnen liefhebben met ons hele wezen. Wij zijn niet geprogrammeerd om dat te doen. God gaf ons keuzevrijheid, het grootste en meest respectvolle geschenk dat Hij ons kon geven.

Wij kunnen kiezen om vanuit ons hart, uit wederliefde op Hem te reageren. Daar ziet Hij naar uit. Dat is gelijkwaardig!

Uit liefde voor ons gaf Hij Zijn Zoon, om de relatie met ons te herstellen en ons voor altijd Zijn liefde te kunnen betonen. Te groots om nu al helemaal te kunnen bevatten … !

 

In Joh. 13:34 zegt Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Dit is een nieuwe opdracht die Ik jullie geef: heb elkaar lief! Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik voor jullie heb. Aan jullie liefde voor elkaar zullen de mensen zien dat jullie Mijn discipelen zijn.’

 

Hoezo nieuw? Wat is hier nieuw? Want in Leviticus 19:18 staat toch al: ‘Heb je naaste lief zoals jezelf’? Nieuw is dat Hij hier zegt: heb elkaar lief zoals IK dat doe.

 

Met deze liefde bedoelt Hij niet alleen het hebben van warme gevoelens. Liefhebben is een wijze van leven. En die is echt niet altijd makkelijk.

 

 • Liefhebben is een levenshouding die blijkt door daden.

 • Liefde is een keuze!

 

Hoe had Jezus dan lief?

 • Hij had onvoorwaardelijk Dus niet: als jij doet wat Ik zeg, heb Ik je lief. Als jij niet zondigt, heb Ik je lief. Hij is ook niet van als je Mij gehoorzaamt, heb Ik je lief. Als jij elke dag stille tijd houdt en naar de kerk komt, dan ga Ik van je houden. Als jij van Mij getuigt, heb Ik je lief. Nee! Hij stelde geen voorwaarden of eisen vooraf
 • Jezus had lief zonder aanzien des
 • Hij keek niet naar de buitenkant van iemands gedrag, maar zag het hart aan.
 • Jezus wist wat in de mensen was en keek door de buitenkant heen.
 • Hij veroordeelde niet, wees niemand af, maar aanvaardde mensen onvoorwaardelijk.

 

Hoe zit dat met ons?

 

Ga jezelf eens eerlijk na. Wat is jouw eerste reactie als je mensen tegenkomt die anders zijn, anders leven dan jij?

Homo’s? Moslims? Niet-christenen? Mensen die de kerk hebben verlaten en nu atheïst zeggen te zijn? Hoeren? Marokkanen? Reformatorischen met hoedjes en zwarte kousen? Verslaafden? Mensen met een psychische stoornis? Ex-criminelen? Thuislozen? Polen? Vluchtelingen?

Welk gevoel bekruipt je het eerst? Welke gedachte? Wat straal je uit als je ze ontmoet? Of organiseer jij je leven zo, dat je ze niet zo vaak tegenkomt, of erger, niet hoeft tegen te komen?

 

Terug naar Jezus’ opdracht: ‘Heb de ander lief, zoals Ik dat doe!’

 • Jezus zocht ze juist op! Hij benaderde mensen met een Ging met ze in gesprek, op een respectvolle manier. Hij kwam niet met een oordeel over hun leefwijze. Of met de dreiging van straf. Hij wees niemand af. Zijn liefdevolle, open houding maakte dat mensen zelf tot besef en inkeer kwamen en uit eigen beweging het verlangen kregen om meer van Hem te leren en hun leefwijze te veranderen.
 • Het gebeurde bij Zacheus, die de mensen de te veel betaalde tol ging teruggeven, na een maaltijd met Jezus in zijn huis.
 • Het gebeurde ook bij de vrouw die ze bij Jezus brachten vanwege overspel en die volgens de wet van Mozes gestenigd zou moeten worden. Joh. 8:7 ‘Toen zij bleven aandringen, stond Hij op en zei: ‘Laat hij die zelf nooit zondigt, de eerste steen maar gooien.’ Na deze woorden dropen de mannen een voor een af, de leiders het eerst. Jezus bleef alleen met de vrouw achter. Hij stond op en vroeg: ‘Waar is iedereen?’ Heeft niemand u veroordeeld? Nee Here, antwoordde zij. ‘Wel,’ zei Jezus, ‘Ik veroordeel u ook niet. Ga maar, en doe vanaf nu geen slechte dingen meer’.
 • Het gebeurde met de vrouw, die overdag water kwam putten, omdat er dan tenminste niemand anders was die verachtelijk naar haar zou kijken. Maar ze ontmoette er Jezus … Hij verbijsterde haar omdat Hij alles over haar manier van leven wist, en toch genadevol was. ‘Drink van de bron van eeuwig leven, dan zul je nooit meer dorst hebben’! Dan zal je hart worden vervuld, en is het niet meer afhankelijk van de aandacht van steeds weer andere mannen … Ze onderging Zijn genadevolle, wijze feedback. Ze haastte zich naar het dorp en getuigde daar zo enthousiast over Hem dat velen tot geloof kwamen!

 

 1. Wat is liefde niet?

Even een paar misverstanden uit de wereld helpen! Wat is liefde niet?

 • Liefde is niet alleen maar een warm gevoel of een emotie.
 • Liefhebben betekent niet alleen maar: hugs en handen uitdelen en lief doen tegen elkaar door je vriendelijke glimlach te laten zien.
 • Zeggen: ‘Ik heb je lief met de liefde van de Heer’, maar ondertussen vanbinnen iets heel anders denken en voelen …
 • Liefde is niet: grenzeloos geven, jezelf wegcijferen, ondergeschikt en kleiner maken.
 • Liefde is ook niet: het belang van anderen altijd voor laten gaan ten koste van jezelf, ‘… want je moet de ander toch uitnemender achten dan jezelf?’
 • Liefde is niet: ergernissen van jezelf en fouten van de ander bedekken met de mantel der liefde (en wat een stank komt er op de duur onder die mantel vandaan, pfff ….)
 • Liefde is ook niet: onrecht laten bestaan, omdat er staat dat je ook de 2e, 3e mijl met iemand moet gaan … en ondertussen over je heen laten lopen en uitgeput raken.
 • Liefde is niet: kwaad verdragen, pijn verbijten, verdriet wegslikken en maar blijven vergeven, vergeven, vergeven, …. Want dat moet toch 70 maal 70 keer van de Bijbel??

 

Dit zijn hardnekkige misverstanden onder christenen, onderbouwd met uit de context gehaalde bijbelteksten.

De tweede mijl gaan duidt op een houding van: niets terugeisen, geen kwaad met kwaad vergelden. Vergeven … kun je alleen wanneer dat wat je wilt vergeven achter je ligt. Duurt het kwaad nog altijd voort, dan is er eerst wat anders nodig: nl. een grens stellen, zodat het stopt!

 

 1. Wat is gezonde Liefde dan wèl?

We beginnen met Marcus 12:30

‘Heb God lief boven al. Dat is het eerste gebod. En het tweede, daaraan gelijk: heb je naaste lief als jezelf’.

 

God liefhebben betekent: Zijn schepping liefhebben, dus om te beginnen het belangrijkste schepsel mens, jezelf! Gezonde zelfzorg is niet egoïstisch, maar een noodzakelijke voorwaarde om daarna de ander te kunnen liefhebben.

 

De ander liefhebben begint dus met jezelf liefhebben. Je kunt niet jezelf en jouw eigen gevoelens en behoeften volkomen negeren, verwaarlozen, wegcijferen, jezelf liefdeloos behandelen. En vervolgens de ander gaan ‘liefhebben als jezelf’? Wat voor liefde is dat dan? Die lijkt in de verste verte niet op de liefde die God bedoelt.

 

Als God Adam de opdracht geeft Zorg voor de schepping!

Bedoelt Hij daarmee ‘en begin bij jezelf’! Mensen hebben een geest, ziel en een lichaam. Dus:

 

 • Zorg voor je lichaam: eet gezond, slaap voldoende, verzorg je lichaam goed. Beweeg voldoende, kleed je gepast, behandel je lichaam met respect.

 

 • Zorg ook voor je geest en je ziel!

 

Er is een schijf van 5 voor gezonde voeding. Zo is er ook een schijf van 7 voor je geest om gezond te blijven. Je hebt dagelijks nodig uit deze schijf:

liefde is ook voor jezelf zorgen
                              liefde is ook voor jezelf zorgen
 1. Slapen: om te herstellen van de dag, alles wat je geleerd hebt op te slaan
 2. Spelen: spelen en spelend leren, nieuwe dingen proberen
 3. Time-in: mediteren, tijd in je binnenkamer, stilstaan bij je gevoelens, gedachten, tijd tijd met God
 4. Down-time: nietsdoen, je gedachten de vrije loop laten, mijmeren (achter de strijkplank, het stuur, net na het wakker worden, onder de douche). Juist dan kom je vaak tot de beste ideeën en inzichten!
 5. Verbinden: tijd doorbrengen met lieve anderen, goede vrienden
 6. Bewegen: houd je lichaam gezond door regelmatig bewegen
 7. Focus: gericht een taak doen, je concentreren op je werk, studie

 

Gezonde zelfzorg is dus een opdracht van God! Hij heeft je met de grootste zorg gemaakt. Je bent van Hem en nu wil Hij dat je er zuinig op bent.

Dàt is heel praktische gehoorzaamheid aan Gods gebod: heb Mij lief boven al, en je naaste als jezelf. De verantwoordelijkheid die Hij je heeft gegeven, opnemen. Het is verantwoord beheer van de schepping, waarop jij, mens, de kroon bent!

Zodat je daarna vanuit een verzadigd, vervuld innerlijk belangeloos kunt geven en de ander kunt liefhebben. Met een uitgeruste, goed toegeruste geest in een uitgerust lichaam. Dan kun je geven zonder te hoeven terugontvangen.

Zonder gezonde zelfzorg heb je een ander weinig te bieden. Dan is het vaatje waaruit je put, gauw leeg. Raak je uitgeput, en uiteindelijk helemaal opgebrand.

Bij verantwoorde zelfzorg hoort ook dat je gezonde grenzen aangeeft. Dat je nee kunt zeggen op een vraag, een verzoek, een uitnodiging, als er al genoeg op je bordje ligt. Dat je je energiehuishouding goed beheert.

Is dat dan niet egoïstisch? Nee!

 

Het is net als met dat vliegtuigmasker: je zet eerst je eigen masker op, zodat je genoeg zuurstof hebt om daarna een ander te kunnen helpen.

 

 • David had een gezond besef van zichzelf. In Psalm 139:14 zegt hij : ‘Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel’.

Hij wist dat hij een wonderbaarlijk wonder was! En hij loofde God ervoor. Het is dus niet trots om dat van jezelf te zeggen! Heer, ik weet dat ik een ontzaglijk wonder ben! Ik ben het waard om zorgvuldig mee om te gaan.

 

 1. De Wet van de liefde beperkt kwaad.

 • De liefde stelt een grens aan kwaad! Het kwaad dat jou wordt aangedaan, moet eerst stoppen, voordat je iemand kunt vergeven. Want je kunt alleen vergeven wat achter je ligt. Dat betekent dat de Liefde gezonde grenzen aangeeft.
 • De liefde komt op voor het recht! Ze houdt niet van onrecht, lazen we. Dat wil zeggen dat Liefde opstaat en krachtig in verzet komt tegen onrecht. Liefde is dus niet soft…
 • De liefde houdt van, dus spreekt de waarheid! De Liefde houdt niet van onwaarheid, onwaarachtigheid, onechtheid. De liefde draagt geen maskers, doet nooit net alsof. Is echt, transparant, heeft geen dubbel agenda’s.
 • De Wet van de liefde benoemt wat pijn doet en gaat er niet omheen.
 • De Liefde is niet bang om kwetsbaar te zijn. Integendeel! De Liefde kiest er juist voor om kwetsbaar te zijn, nl. open, eerlijk en echt.
 • Liefde begrenst, geeft duidelijke grenzen aan en bewaakt de veiligheid.
 • De Liefde gunt de ander groei en herstel. En geeft eerlijke feedback, zodat de ander de kans krijgt om te groeien.
 • De liefde helpt de ander zich van blinde vlekken bewust te worden.
 • Liefhebben betekent: je inzetten voor de relatie! Dat wil zeggen: in actie komen als je merkt dat er wat wringt, als er wat dwars zit; iets dat de vriendschap, de relatie bedreigt.
 • Liefhebben is dan: de verbinding herstellen. Door: naar elkaar toe te gaan, het uit te praten, naar elkaar te luisteren, je boosheid en je verdriet uiten, het goedmaken, elkaar vergeven!

 

Conclusie: liefhebben is een levenshouding die blijkt door daden. Liefde is een moedige keuze!

 

 1. De talen van liefde

Wat voor ‘liefdestaal’ komt bij jou binnen? Wanneer voel jij je geliefd? Hoe wordt jouw tankje gevuld?

Ik geef jullie er 5, en kijk eens welke jou het meest aanspreekt.

 

Liefdestaal 1: positieve woorden

Als dit jouw liefdestaal is, dan ben je gevoelig voor complimenten, voor waarderende taal, voor bevestiging. Het doet je intens goed als iemand jou ziet, begrijpt, waardeert en dat ook tegen je zegt.

 

Liefdestaal 2: lichamelijke aanraking

Als aanraking jou raakt, dan kun je liefde vooral letterlijk voelen. Het gaat niet zo erg om de woordjes erbij. Het gaat om de touch, om te voelen en gevoeld te worden.

Een goeie hug maakt dat je brein vreugdestofjes gaat produceren waardoor je je heel fijn gaat voelen. Aanraking, een hand op je arm, schouder, rug, is geruststellend, maakt dat je je niet alleen voelt. Een babietje floreert als het heel veel huidcontact met de moeder kan hebben. Het liefst wordt het helemaal niet van haar gescheiden (aapjes J).

Aangetoond is dat mensen die steun ontvangen bij een pijnlijke behandeling doordat hun hand wordt vastgehouden door een vertrouwde ander en ja, ook door een lieve verpleegkundige! minder last hebben van de pijn. Ze kunnen meer verdragen, doorstaan. Zichtbaar op MRI! Het is een taal die dichtbij komt: niet iedereen mag jou aanraken. En jij mag niet iedereen aanraken. De relatie met de ander bepaalt, hoe deze taal kan worden gebruikt.

 

Liefdestaal 3: tijd en aandacht

Ik merk in mijn praktijk als relatietherapeut dagelijks, hoe belangrijk tijd en aandacht zijn. Ongestoord en onverdeeld stilstaan bij de ander. Dat is het kostbaarste dat je een ander kan geven! De mythe dat vrouwen veel meer praten dan mannen is hardnekkig. Maar uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken, dat zowel mannen als vrouwen gemiddeld 16.000 woorden per dag produceren! Er is niets heerlijker dan gehoord te worden. Iemand die oprecht naar je luistert … zodat jij je kunt uiten, je ervaringen, gedachten en ideeën kunt delen, en al pratend tot je eigen oplossingen kunt komen. Deze taal vraagt, dat de ander goed kan luisteren.

Dat is thuiskomen! Dus doe maar weg, die mobiel!

 

Liefdestaal 4: dienstbaarheid, iemand die iets voor je doet, je wat uit handen neemt.

Ik vind het heerlijk als Bas de boodschappen uit de auto komt halen wanneer ik terugkom van de super. Een computerprobleem voor me oplost … de hond uitlaat als ik het die dag te druk heb om mijn beurtje te doen – enzovoorts!

Ik ben hem op mijn beurt dienstbaar: ik doe zijn was, doe dus de boodschappen en ben dagelijks chefkok in Ristorante die Mama! Mijn gezin geniet ervan.

 

Liefdestaal 5: cadeaus

Heerlijke taal! Als het tenminste een goed gekozen cadeau is … dat uitdrukt dat de ander zich in jou heeft verdiept. Zijn of haar best heeft gedaan om je echt blij te maken.

 

 1. Het vaatje …

 

Ik las jaren geleden ‘De kunst van ouderliefde’ van Ross Campbell. De metafoor van ‘Het vaatje’ heb ik nooit vergeten! Altijd als een kind lastig, dwars of overstuur was, dacht ik ‘hoe is het met het vaatje?’ Zou het leeg zijn? Zou kunnen, ik heb het zo druk gehad … eerst maar eens even tijd maken om het vaatje te vullen.

Ik lees jullie een stukje voor uit ‘De 5 talen van liefde’ van Gary Chapman, die eens zat te luisteren naar een lezing van dr. Ross Campbell.

 

Ik vond deze metafoor direct leuk toen ik hem voor het eerst hoorde. ‘In elk kind zit een emotionele tank, die met liefde gevuld moet worden. Wanneer een kind écht liefde ervaart, zal hij zich normaal ontwikkelen, maar wanneer de liefdestank leeg is, zal het kind zich verkeerd gedragen. Veel slecht gedrag van kinderen komt voort uit de noodkreet van een lege ‘liefdestank’.

Terwijl ik naar hem luisterde, dacht ik aan de honderden ouders die in mijn spreekkamer uitgebreid het wangedrag van hun kinderen hadden verteld. Ik had nog nooit gedacht aan een lege liefdestank in deze kinderen, maar ik had er wel de gevolgen van gezien. Hun wangedrag was een negatieve zoektocht naar de liefde die zij niet ervoeren. Ze zochten liefde op alle verkeerde plaatsen en op alle verkeerde manieren.

 

Ik moet denken aan Ashley, die op 13-jarige leeftijd werd behandeld voor een seksueel overdraagbare aandoening (een SOA). Haar ouders waren gebroken. Ze waren boos op Ashley. Waarom zou ze dit gedaan hebben? Vroegen ze zich af.

Tijdens mijn gesprek met Ashley vertelde ze mij dat haar ouders gescheiden waren toen ze zes jaar oud was. ‘Ik dacht dat mijn vader wegging omdat hij niet van mij hield’, zei ze. ‘Toen mijn moeder hertrouwde – ik was toen tien jaar oud – wist ik dat zij nu iemand had om van haar te houden, maar ik had nog steeds niemand om van mij te houden. Ik wilde zo graag dat iemand van me hield. Toen ontmoette ik een jongen op school. Hij was ouder dan ik, maar hij vond me aardig. Ik kon het niet geloven! Hij was aardig voor mij, en even dacht ik echt dat hij van me hield. Ik wilde geen seks, ik wilde dat iemand van me hield’.

Ashleys liefdestank had jarenlang leeggestaan. Haar moeder en stiefvader hadden in haar lichamelijke behoeften voorzien, maar hadden geen besef gehad van de intense emotionele honger die ze leed. Ze hielden echt van haar en ze dachten dat zij hun liefde ervoer. Pas toen het bijna te laat was, ontdekten ze dat ze A.’s moedertaal der liefde niet spraken.’

 

Als je bedenkt dat God liefde is, en wij dus ook … dan is het zo eenvoudig.

Deze behoefte aan liefhebben en liefgehad worden, heeft Hij ingeschapen en gaat ons hele leven met ons mee! Materiële zaken zijn geen vervanging voor menselijke, emotionele liefde en aandacht. Facebook en whatsapp ook niet! Geef elkaar je onverdeelde aandacht met ogen en oren.

God maakte ons als hechtingswezens, die elkaar nodig hebben. Afzondering en eenzaamheid hebben een verwoestende uitwerking op de menselijke geest. Niet voor niets zei God al heel in ’t begin: ‘Het is niet goed dat de mens alleen zij …’

Verbondenheid ervaren met anderen is net zo belangrijk voor je gezondheid als eten en drinken!

 

Epiloog 

Vandaag heb ik jullie willen laten zien dat liefde veel meer is dan een gevoel en een emotie! Dat het een welbewuste keuze is die zich uit in moedige daden, die de Wet van de Liefde dienen! Door de ander onvoorwaardelijk te aanvaarden en lief te hebben, het kwaad te beperken en op te komen voor recht, echtheid en gerechtigheid!

 

Zo volbrengen we Jezus’ opdracht: Heb lief, zoals Ik dat doe.

 

Hilde Buizer

Gouda, juni 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.