Karaktervorming, een nieuw bericht komt er aan, mis het niet!

Twee weken geleden aangekondigd, nu is het daar: “Karaktervorming naar Vruchtbare Volwassenheid”. Lees deze studie of luister de audio. Klik hiernaast op de blauwe link en luister naar de : AUDIO spreekbeurt Bas Buizer – juli 2017

Wat zou karaktervorming voor jou betekenen? Voor mij betekent dat veel. Door deze studie laat ik in mijn proces zien hoe je op een gezonde manier kunt uitgroeien. Gezonde mensen verlangen naar een gevoelig, aantrekkelijk karakter, een heldere geest en een opgewekt humeur. Zij beschikken over een rustige geest en beschaafd gedrag. Ze tonen verdraagzaamheid in situaties waarin mensen snel geïrriteerd raken. Mensen met karakter hebben vermogen zich te kunnen inleven in anderen, tact, hulpvaardigheid en een mild oordeel. Volwassenen kenmerken ruimhartigheid en vrijgevigheid, trouw en betrouwbaarheid onder alle omstandigheden. Hun nederigheid is blij met het succes van een ander en tenslotte hebben zij zelfbeheersing; het uiteindelijke kenmerk van volmaaktheid. 

karaktervorming; sterk zijn als een paard
karaktervorming, ik wil groeien

Al met al is karaktervorming is niet altijd even gemakkelijk te realiseren. Toch blijkt uit mijn proces hoe haalbaar vorming is wanneer je echt wilt. Daarom beveel ik de studie van harte aan voor ieder die wil volgen in onze visie van liefde, gezondheid en welzijn.

We zien naar je uit.

Inleidend

Hoe is jouw karakter?

Waardoor is het gevormd?

Hoe blij ben je er mee?

 

Ik heb mijn hoofd heel vaak moeten stoten, voordat ik een eigenwijze eigenschap wilde veranderen. Als eigen wegen doodlopend genoeg zijn, dan wil de wal het schip wel keren. Toch is beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

 

Het vormen van je karakter naar volwassenheid is niet iets wat je ‘even snel’ doet. Ook is het geen beloning voor het feit dat we ouder worden. Het vereist de bewuste keuze om onze wil over te geven aan de wil van God in ons. Mij geschiede naar Uw woord (Maria); ik wil doen wat U wil. We kennen wel de uitdrukking ‘volwassenheid komt met de jaren’, maar dat gaat niet altijd op. Ouderdom komt met de jaren. We kunnen oud worden ‘in de Heer’, maar toch onvolwassen blijven. Hoe triest is dat. Wij immers hebben door de Heilige Geest het mandaat om ons karakter te vormen zodat we op Christus gaan lijken. Dat is de richting.

 

… totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus (Ef. 4: 11-13), dus groei op voordat je oud wordt.

 

Naar Bijbelse norm van volwassenheid (‘wasdom’), is niemand van ons compleet volwassen. Wel worden we uitgedaagd om volwassenheid na te streven, te veranderen naar het voorbeeld van Christus en ons open te stellen voor het proces van heiliging,

 

Dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus (Ef. 4: 11-13). Paulus: ik liet het kinderlijke achter 1 Kor. 13:11

 

Verhaallijn

  1. We willen allemaal meer groeien naar volwassenheid en meer op Hem lijken.
  2. Maar soms lijken we daarin te falen en raken we teleurgesteld.
  3. Hoe komt dat toch? Voor een deel worden we belemmerd in groei door wat we in het verleden hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld doordat dingen in onze opvoeding mis gingen en mensen die ons pijn hebben gedaan in onze jonge jaren.
  4. God wil dat we groeien en tot volle wasdom komen. Hij heeft ons niet alleen gered van de eeuwige dood, maar verlangt ernaar dat we nu al hersteld leven. Hij wil ons herstellen van wat in het verleden mis ging. Redding is ook genezing, gezondheid, heelheid, bevrijding, kracht, welzijn, veiligheid en eeuwig leven.
  5. Hij vindt ons zo kostbaar dat Hij ons herstel wil bieden, om niet. Hij weet alles al.
  6. De Heilige Geest helpt om bekende én verborgen angsten en pijnen naar boven te halen en te genezen.
  7. Tijd voor gebedsbediening door de Heilige Geest.

 

Gal. 5: 22 Karaktervorming door vrucht van de Geest

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid (geduld), vriendelijkheid, goedheid, trouw (geloof), zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

 

Deze kenmerken worden niet van buitenaf op ons gelegd, maar komen van binnenuit, voortvloeiend uit het leven van Christus in ons. Vrucht van de Geest is het karakter van Jezus Christus in ons. Niet lijken op, we delen in het leven van Christus zelf. We hebben deel aan de goddelijke natuur (2 Petr. 1:4); we zijn in Christus. We zijn deel geworden van Zijn bestaan, been van zijn been, vlees van zijn vlees (Ef. 5: 30). Voortkomend uit een intieme, persoonlijke relatie met Hem, vertonen we werkelijke gelijkenis. Jezus gebruikt hiervoor het beeld van de wijnstok en de ranken (Joh. 15). De ranken lijken niet slechts op de wijnstok, zij zijn deel van de wijnstok. De vruchten aan de ranken lijken niet alleen op de druiven, ze hebben ook dezelfde smaak, samenstelling en inwendige structuur.

 

De vrucht van de Geest In moderne taal

De vrucht van de Geest is een gevoelig, aantrekkelijk karakter, een heldere geest en een opgewekt humeur, een rustige geest en beschaafd gedrag, verdraagzaamheid in situaties waarin mensen snel geïrriteerd raken, vermogen zich te kunnen inleven in anderen, tact, hulpvaardigheid, een mild oordeel, ruimhartigheid en vrijgevigheid, trouw en betrouwbaarheid onder alle omstandigheden, nederigheid die blij kan zijn met het succes van een ander en tenslotte zelfbeheersing; het uiteindelijke kenmerk van volmaaktheid.

 

Hoe ver zitten we daarvan af? Wat hindert ons?

Belemmeringen in ons proces naar volwassenheid

Er zijn twee manieren waarop ervaringen uit ons vroege leven verhinderen dat we volwassen worden.

Ten eerste is er wellicht niet voldaan aan onze ontwikkelingsbehoeften. Als in onze babytijd en jeugd bepaalde behoeften niet worden vervuld, beschikken we als volwassene niet over de juiste hulpmiddelen om echt volwassen te worden. Wat we niet hebben ontvangen, kunnen we ook niet geven. Onvervulde behoeften zorgen niet alleen voor hindernissen in ons leven; ze beperken ons ook te geven aan de volgende generatie.

 

Voorbeeld: getuigenis innerlijke genezing van eenzaamheid en zelfverwerping, ik zie in mijn gezin een trendbreuk > mijn nageslacht doet het beter!

 

De tweede oorzaak van een remming van ons groeiproces zijn de wonden die wij hebben opgelopen in het leven. Het zorgt voor frustraties en laat ons vastlopen in onze zoektocht naar volwassenheid. We raken verstrikt en lopen constant tegen dezelfde problemen aan. Dat houdt niet op voor we bij de wortel komen.

 

Voorbeeld: getuigenis Joke Buis als kind geschopt, gescholden, geslagen en gepest (dikzak) door klasgenootjes, ze kreeg een rhemalied, ze staat en straalt nu als een huis! Haar aandeel is dat ze de tekst in dat lied persoonlijk ging geloven.

 

Elke plant, niet van mijn hemelse Vader, wordt met wortel en al uitgerukt. Mat. 15: 13

 

Ons verleden heeft altijd invloed op ons heden. We kunnen het heden net zo min losmaken van het verleden als een boom van zijn wortels. Vooruitgang in onze zoektocht naar volwassenheid, ervaren we in Zijn openbarende aanwezigheid door genezing en herstel over belemmerende gebeurtenissen uit het verleden.

 

Voorbeeld: stuitligging, verlamd en eerste 3 maanden van mijn leven gehuild. Ministry met Jezus erbij er troostend en aanmoedigend nog eens doorheen: Ik geef je ruimte!

Redding

Jezus is aan al onze behoeften tegemoet gekomen door Zijn reddende werk. In het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament, betekent het woord ‘redding’ ook, genezing, gezondheid, heelheid, bevrijding, kracht, welzijn, veiligheid en eeuwig leven. Vaak leggen we nadruk op het eeuwige leven en verwaarlozen we de weg naar herstel en het proces naar bevrijding die nu juist hard nodig zijn.

 

Hoe God onze Vader ingrijpt

God is altijd aanwezig. We zijn ons niet altijd van Zijn aanwezigheid bewust, maar Hij is er wel. Hij was erbij tijdens de bevruchting, in onze babytijd en toen we leerden lopen; Hij was erbij in onze jeugd, in onze tienerjaren en vandaag is Hij er bij. Altijd is Hij er bij en waakt over ons leven.

 

Toen Israël een kind was, heb Ik het liefgehad, en uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen … Ik leerde Efraïm lopen; Ik nam hen op mijn armen, maar zij erkenden niet, dat Ik hen genas. Met mensenbanden trok ik hen, met koorden der liefde; Ik was als hen die het juk van hun kinnebak hieven. Ik neigde Mij tot hem, gaf hem te eten. Hos. 11: 1, 3-4

 

“Als God er echt bij was, waarom gebeurden er dan toch zulke erge dingen met me?” Kort gezegd komt het hierop neer: vanwege de vrije wil. Toen God ons schiep, gaf Hij ons een vrije wil. Het maakt ons uniek en bewijst dat we geschapen zijn naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis. Het scheidt ons van de rest van Gods schepping. Het zijn de keuzes van onze ouders, verzorgers en andere mensen in onze directe omgeving, die hebben bepaald of ons het goede of het slechte overkwam. Waar zonde is, raken mensen gekwetst.

 

Voorbeeld: mijn vader en moeder hebben beide wereldoorlogen en veel oorlogstrauma’s meegemaakt. Uit overleving leerden zij om pijn niet te voelen. Dat gaf mij als gevoelige jongen onbewust de boodschap; ‘ik mag niet voelen, ik mag er met mijn gevoel niet zijn’. Dat heeft mij als kind vervormd en beschadigd, waardoor ik lang met emoties heb geworsteld en moeite had om in verbinding te leven met God, met mezelf en anderen.

 

God onze Vader wist ervan en daarom bedacht Hij een plan om ons te redden.

 

Zij [onze vaders] hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd, maar Hij doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. Heb. 12: 10

 

Tucht in dit verband is: onderwijzen, trainen, opvoeden, corrigeren, etc. Het probleem is dat onze vaders ons tuchtigden naar ‘hun beste weten’, en niet naar Gods beste weten, zoals het in Zijn woord staat. God maakt een duidelijk verschil tussen ons weten en Zijn weten:

 

Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Jes. 55: 9

 

In Hebreeën 12: 10 staat een allesbepalend woord: maar. ‘Maar’ functioneert als een gum die alles wist wat er eerst stond en bepaalt wat er na komt te staan. Wanneer we dit begrijpen, begrijpen we ook beter wat God onze Vader tegen ons wil zeggen.

Eigenlijk zegt Hij: “Ja, ja, ik weet wat er verkeerd is gegaan. Jullie vaders hebben naar hun beste weten gehandeld, maar dat kan problemen opleveren. Voor een oplossing zal Ik zorgen. Ik zal opnieuw jullie Vader zijn. Ik ga je onderwijzen, trainen, corrigeren, opvoeden, in al je behoeften voorzien en voor je zorgen. Bovendien mag je deel krijgen aan Mijn Heiligheid”..

 

Hoe God ons geneest

De Heer verlangt ernaar dat we vrucht dragen en tot onze bestemming komen. Maar dat is pas mogelijk wanneer we wanhopig genoeg zijn om niet langer onze pijn, angst, onzekerheid en zonde te verbergen. Dan nemen Zijn genezende kracht en goedheid de plaats in van alle façades die we proberen op te houden.

 

Onze Vader heeft elk van ons lief. Dat is echt waar. Hij houdt eeuwig en onvoorwaardelijk van ons. Hij houdt van ons in onze pijn, in onze onvolwassenheid en met al onze behoeften. En gelukkig houdt Hij te veel van ons om ons niet verder te helpen. Onze Vader kent onze zwakheden; Hij weet dat we niet perfect zijn. Hij heeft een weg van genezing en bevrijding bereid, een weg om te herstellen en te worden zoals Hij ons heeft bedoeld.

 

Waarheid: de pijn onder ogen zien

Ga naar de plaats van je grootste angsten en je zult er je grootste kracht vinden.

 

Karaktervorming door Overwinnen van Angst

De Bijbel noemt twee specifieke soorten angst. De eerste soort is heilzaam. De tweede soort kan schadelijk zijn wanneer die je remt in je ontwikkeling; wanneer angst je tegenhoudt om er te zijn.

 

De eerste soort is de vrees voor de Heer. Het is een eerbiedig ontzag voor God; een eerbied voor Zijn macht en heerlijkheid. Het is een gepast respect, een volkomen erkenning van alles wat God is, die voortkomt uit het kennen van God en Zijn eigenschappen. De vrees voor de Heer brengt veel zegen en voordelen met zich mee. Het is het begin van wijsheid en leidt tot een groot inzicht (Psalm 111:10). Alleen dwazen verachten wijsheid en onderricht (Spreuken 1:7). Daarnaast leidt de vrees voor de Heer naar leven, rust, vrede en tevredenheid (Spreuken 19:23). Het is de bron van het leven (Spreuken 14:27) en biedt ons geborgenheid en veiligheid (Spreuken 14:26). Het is duidelijk dat Godvrezendheid heilzaam is.

 

De tweede soort angst die in de Bijbel wordt genoemd kan remmend zijn wanneer die je overvleugeld. Dit is de “geest van vreesachtigheid” die wordt vermeld in 2 Timoteüs 1:7: “Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid.” Een geest van vreesachtigheid en angst komt niet van God.

 

Soms zijn we bang en worden we overweldigd door deze “geest van vreesachtigheid.”

Om deze te overwinnen moeten we volledig op God vertrouwen en Hem liefhebben. “De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, komt liefde tekort.” (1 Johannes 4:18). Niemand is perfect. God weet dat. Daarom geeft Hij royaal bemoedigingen tegen angst door de hele Bijbel heen. Van het boek Genesis tot in het boek Openbaring, herinnert God ons aan Zijn uitspraak: “Vrees niet.”

 

Jesaja 41:10 bemoedigt ons: “Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.”

Vaak vrezen we de toekomst en wat er van ons zal worden. Maar Jezus herinnert ons eraan dat God, als Hij zelfs om de vogels in de lucht geeft, nog veel meer voor Zijn kinderen zal zorgen. “Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.” (Matteüs 10:31). God vertelt ons dat we niet bang hoeven te zijn om alleen te zijn, dat we niet sterk genoeg zijn, dat niemand ons hoort of dat er niet in onze materiële behoeften zal worden voorzien. Deze aansporingen vinden we door de hele Bijbel heen en zij raken vele aspecten van die “geest van vreesachtigheid”.

 

In Psalm 56:12 lezen we: “Op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een mens mij aandoen?”

Dit is een ontzagwekkend getuigenis van de kracht dat we kunnen vinden in het vertrouwen op God. Ongeacht wat er gebeurt is er vertrouwen op God, omdat we de macht van God kennen en begrijpen. De sleutel tot het overwinnen van angst is dus een volledig en volkomen vertrouwen op God. Op God vertrouwen is weigeren om aan angsten toe te geven. Het is de beslissing om je zelfs in de donkerste dagen tot God te wenden en erop te vertrouwen dat Hij alles in orde zal brengen. Dit vertrouwen komt voort uit het kennen van God en weten dat Hij goed is. Zoals Job zei, toen hij te maken had met enkele van de zwaarste beproevingen die we in de Bijbel kunnen vinden: “Wil Hij mij doden, ik blijf op Hem hopen.” (Job 13:15, NBG ’51)

 

Wanneer we hebben geleerd om ons vertrouwen op God te stellen, dan zijn we niet meer bang voor de dingen die ons overkomen. We zullen heel verzekerd zeggen: “Er is vreugde bij allen die schuilen bij u, eeuwige jubel omdat u hen beschermt, wie uw naam beminnen juichen u toe!” (Psalm 5:12).

 

Ben je ergens bang voor? Voel de angst, ga er op af en zie dat je met Gods kracht er doorheen komt. David zei: “Want met U loop ik door een bende, en met mijn God spring ik over een muur!” (Ps. 18: 30).

 

Vorm je karakter door te weten wie je bent in Hem; vernieuw je denken.

Je bevordert het proces van herstel door gezond te denken. Met een gezonde theologie zijn we een vruchtbare familie van gezonde gemeenten. Je verandert door je bewust te worden van wie God is en wie jij bent in Hem. Je bent één met de Geest die Jezus uit de dood deed opstaan.

 

In jouw mond heb je woorden van dood en leven (Spr. 18: 21).

 

Ken Hem in al je wegen, en Hij zal je paden rechtmaken.

 

Met wortel en tak mag je je ontdoen van belemmerenden boodschappen. Elke tak die geen vrucht draagt, snoeit HIj.

 

Tref je een nare eigenschap, zoek door de kracht van de Heilige Geest het tegenovergestelde. Net zo lang tot het anders in je hele wezen is; vernieuwd is in je gedachten, gevoelens en gedrag (Rom. 12: 1,2).

 

Voor diepere bewustwording wanneer je iets meemaakt dat je raakt (G-3-Groeimethode)

Wat mij helpt in karaktervorming is mijn gevoelens, gedachten en gedrag een poosje monitoren.

Noteer in je groeischrift, datum, tijd, de situatie en beschrijf je:

  1. Gevoelens (wat je voelde, waar, hoe dat voelt, etc.)
  2. Gedachten (wat je dacht)
  3. Gedrag (wat je dan deed)

 

Herstel: het planten door de Heer

Wanneer God ons herstelt, wekt Hij tot leven wat verloren is gegaan. Op een Goddelijke manier plant Hij in ons wat Hij vanaf de schepping voor ons heeft gewild. Datgene wat Hij in ons plant, is vaak het tegenovergestelde van wat door wonden uit ons verleden in ons is gezaaid. De Heer geeft ons een “hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest”. Hij wil dat men ons zal noemen “terebinten der gerechtigheid, een planting des HEREN, tot zijn verheerlijking”. Jes. 61: 3

De Heilige Geest leidt ons door een proces van verandering en vernieuwing van ons gehele zijn, waardoor we steeds meer lijken op Jezus en uit Zijn Geest vruchten voortbrengen.

 

Gal. 5: 22 Vorm je karakter door vrucht van de Geest

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid (geduld), vriendelijkheid, goedheid, trouw (geloof), zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

 

Ministry en gebed

Door de Geest geleid met rustige muziek op de achtergrond.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.