Entheos.nl

Entheos.nl

verbonden met de Bron

Doel en Visie

Doel en Visie van Entheos is bewust ‘in de Bron zijn’, in liefde, gezondheid en welzijn.

Entheos bevordert met Onderwijs, Huiskamers van het Hart en Buurtwerk verbinding van mensen met de Bron, met zichzelf, met elkaar, met natuur en dieren, zodat het besef groeit dat we één zijn met de hele kosmos die liefde is, in alles en in allen.

Doel en Visie is God alles in allen
bewust in de Bron zijn, die liefde is

Doel en Visie van Entheos Onderwijs, Huiskamers van het Hart en Buurtwerk

Onderwijs deelnemers verhogen hun bewustzijn door verlichtende kennis en praktische trainingen.

Huiskamers van het Hart elkaar ontmoeten in unieke kracht, bijeengehouden en opgebouwd door liefde.

Buurtwerk maakt liefde praktisch door zorg voor woning, voeding, kleding, gezondheid en vervoer.

Interessant

dit heb ik altijd al willen weten

Opmerkelijk

nu ben ik mij ervan bewust

Conditie-oefeningen

Conditie-oefeningen om dagelijks te doen. Verreweg het beste is het om ze 's morgens vroeg, direct na het opstaan te doen, nog voordat je jezelf...
Lees verder ... "Conditie-oefeningen"

Natuurlijke bescherming tegen 5G-straling

Er was een moment dat zocht ik op bescherming tegen 5G-straling, n.a.v. het lezen van een boek van Dr. Cowan waarin hij uitlegt dat na elke technologische revolutie op radiografisch gebied stralingsepidemieën uitbraken. In de traditionele wetenschap worden die epidemieën toegeschreven aan zgn. virusvarianten, die nog nooit als zodanig zijn …

HET DOEK IS GEVALLEN

En toen…‘Was’ daar de dagDat ik mij niet meer kán voegenNaar het religieuze systeem. Alles heb ik gedaanOm te kunnen passenOm het goede te zoekenTot in de kern. Alleen… Toch is daar weer ‘een autoriteit’:Ik, als mens, ben niet goed genoegPas me niet goed genoeg aanAan de heersende maat Zoek …

Let Love Live In You – Let Love Live Through You

Liefde Gepost door Cris van Dusseldorp, een prachtig artikel over echte liefde!   I have been recently, much impacted by Greg Boyd, particulairly by his series on the kingdom of God. The kingdom of God that looks like Jesus, the domain where Jesus is King. The kingdom that is a …

Geverifieerd door MonsterInsights