Entheos.nl

Begroting

Inkomsten

De begroting van inkomsten houden we voorlopig op € 18.550 per jaar. Om verder te groeien zijn we op zoek naar aanvullende fondsen, vrijwillige giften en donaties, zodat we nog meer betekenen en doen.

Uitgaven

In verbindend buurtwerk vangen we de groter wordende vraag van bevorderen van bewustzijn op met budgetten van samen € 8.000 voor onderwijs, consulten, coaching en training en € 9.750 voor buurtprojecten. Voor dit jaar hebben we € 14.850 voor financiering uit fondsen gepland.

Zodra we beschikken over meer donaties, giften en grotere fondsen kunnen we in meer plaatsen verbindende buurtprojecten opstarten

Geverifieerd door MonsterInsights