Entheos.nl

Jaarrekening

Inkomsten

In vol vertrouwen rust Entheos op bijdragen van fondsen, vrijwillige giften en donaties. 

De inkomsten zijn lager dan begroot. Wel weten we groter te groeien, zodat we meer betekenen en doen.

Uitgaven

In het buurtwerk steunden we het paasontbijt in Gouda met een fondsbijdrage van € 5.500. 

Voor onderwijs en buurtcoaches gaven we meer uit, met name door raadgevende, coachende en trainende dienstverlening aan minder draagkrachtigen.

In totaliteit benutten we meer dan dat er binnenkwam. Het resultaat is € 3.246 nadelig dat we door draagkracht van Entheos vrienden gunstig krijgen voorgeschoten.

Geverifieerd door MonsterInsights