Entheos.nl

Buurtwerk

Buurtwerk doorbreekt isolement
Buurtwerk doorbreekt isolement

Buurtwerk bevordert de onderlinge verbinding en hulpvaardigheid in onze buurten. Denk aan zorg voor woning, voeding, kleding en gezondheid. Ook samen in beweging komen voor mensen met gebrek aan meubels en inventaris. Er zijn voor mensen met aandacht, tijd, attenties, vervoer en sociale zorg.

Mensen in liefde, licht en vrede verbonden hebben juist hart voor buurtbewoners in hun woon- en leefomgeving. 

Buurtwerk maakt samen sterk
Samen sterk

Iedereen voor samenwerking is welkom, zodat we met vereende krachten onze handen ineen slaan voor elkaar en onze buurten.

Door vrijwillige giften, donaties dragen deelnemers, organisaties en fondsen bij, zodat we samen meer mogelijk maken voor onze buurten. 

Geverifieerd door MonsterInsights