Entheos.nl

Buurtwerk

Buurtwerk doorbreekt isolement
Buurtwerk doorbreekt isolement

Buurtwerk maakt Gods liefde, gezondheid en welzijn praktisch in de noden van onze eigen buurten. Denk aan zorg voor woning, voeding, kleding en gezondheid. Ook samen in beweging komen voor mensen die meubels en inventaris nodig hebben. Er zijn voor eenzame mensen met aandacht, tijd, attenties, vervoer en sociale zorg. Kansarme mensen zijn vaak afhankelijk van dienstbare betrokkenen in hun directe omgeving.

In Gods vrede verbonden mensen hebben juist hart voor mensen in hun woon- en leefomgeving. 

Buurtwerk maakt samen sterk
Buurtwerk maakt samen sterk

 

Alle kerken, kringen en organisaties zijn voor samenwerking welkom, zodat we met vereende krachten onze handen ineen slaan voor elkaar en onze buurten.

 

Naar vermogen dragen deelnemers, kerken, kringen, organisaties en fondsen bij, zodat we samen meer mogelijk maken voor onze buurten. 

Geverifieerd door MonsterInsights