Categorie: <span>liefde</span>

Gestraft “voor” of “door” onze zonden – De Lijdende Knecht van Jesaja 53 – Brad Jersak

 Het lijdt geen twijfel dat Jesaja 53 een centraal hoofdstuk is in het Nieuwe Testament. Het werd gebruikt als springplank voor de verkondiging van het Evangelie (Handelingen 8:30-35) en als een profetie van herstellend lijden die in vervulling ging door de bediening (Matteüs 8:14-17) en de dood van Jezus (1 …

Verified by MonsterInsights