Onderwijs

Entheos geeft onderwijs in groepen en ook individueel. Dit kan Online en ook in persoonlijk Contact, waardoor jij naar jouw wensen flexibel vooruit komt. Dat willen we allemaal, want stilstaan is achteruit gaan.

Entheos Onderwijs op de manier die bij jou past
leert hen onderhouden

 

De lesbrieven, artikelen, audio‘s, trainingen en video-conferences zijn gebaseerd op kennis uit de Bijbel. Het biedt kans op de persoonlijke ontwikkeling die bij jou aansluit.

 

Bij gebleken geschiktheid kun je doorgroeien van Trainee tot Vredehuis– en/of Buurtwerkleider.

 

Heb je geen tijd en wel geld, sponsor dan onderwijs voor minder draagkrachtige mensen, die jou zeer dankbaar zullen zijn. Vermeld bij je donatie: sponsoring Trainees.