Entheos.nl

Vredehuizen

Vredehuizen leiden in Gods liefde
Vredehuizen in Gods liefde

Vredehuizen zijn gastvrije huizen waar de deur open staat voor ontmoeting, plezier, eten, leven delen, onderwijs en aandacht voor elkaar. De ontmoeting kan ook samen van elkaar te genieten in de vrije natuur.

Er komen steeds meer van deze huizen van vrede, waarin deelnemers ook praktisch er voor elkaar zijn.

In Lucas 10 zendt Jezus mensen naar huizen opdat hun vrede daar is voor medebewoners.

“Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die hij twee aan twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!”. Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.”

Geverifieerd door MonsterInsights