Entheos.nl

Doel en Visie

Doel en Visie van Entheos is bewustzijn van ‘in God zijn’, in liefde, gezondheid en welzijn.

Entheos bevordert met Onderwijs, Vredehuizen en Buurtwerk verbinding van mensen in liefde met de Bron, met zichzelf, met elkaar, met natuur en dieren, zodat het besef groeit dat we één zijn met de hele kosmos die liefde is in alles en in allen.

Doel en Visie is God alles in allen
bewust in God zijn, nu, onze bestemming

Doel en Visie van Entheos Onderwijs, Vredehuizen en Buurtwerk

Onderwijs deelnemers verhogen hun bewustzijn door verlichtende kennis en praktische trainingen.

Vredehuizen elkaar ontmoeten in unieke kracht, bijeengehouden en opgebouwd in liefde.

Buurtwerk maakt in onze buurten liefde praktisch door zorg voor woning, voeding, kleding en gezondheid.

Geverifieerd door MonsterInsights