Entheos.nl

Doel en Visie

Doel en Visie van Entheos is ‘in God zijn’, in Zijn Geest; in liefde, gezondheid en welzijn.

Onderwijs, Vredehuizen en Buurtwerk verbinden mensen in liefde, gezondheid en welzijn met God, met zichzelf, met naasten en met anderen in hun woon- en leefomgeving, zodat Hij die liefde is, uiteindelijk alles is in allen.

Doel en Visie is God alles in allen
Doel en Visie is God alles in allen

Doel en Visie van Entheos Onderwijs, Vredehuizen en Buurtwerk

Onderwijs biedt deelnemers de mogelijkheid om trainingen gebaseerd op kennis uit de Bijbel online te volgen en bij gebleken geschiktheid door te groeien van Trainee tot gekwalificeerd Vredehuis- en/of Buurtwerkleider.

Geen tijd, wel geld, sponsor dan de training voor bereidwillige minder draagkrachtige, gepassioneerde kandidaten. Vermeld bij je donatie: “sponsoring Trainees”.

Vredehuizen zijn mensen in Gods liefde die medebewoners in hun straten, buurten, wijken en steden willen leiden in Gods liefde, gezondheid en welzijn. Zij kennen hun woon- en leefomgeving, staan dicht bij en kunnen zich op eenvoudige wijze met hen verbinden.

Zo komen er steeds meer Vredehuizen, waarin deelnemers zijn er voor elkaar en hun buurten (ook praktisch). Ze delen hun leven met elkaar, eten samen, lezen Bijbel, bidden en aanbidden; beleven Jezus Christus.

Zo is en zal Hij zijn – die liefde is – alles in allen!

Buurtwerk maakt Gods liefde, gezondheid en welzijn praktisch in noden van onze eigen buurten. Denk aan zorg voor woning, voeding, kleding, gezondheid, beweging, meubels, inventaris, kleine attenties, vervoer, sociale zorg, onderwijs- en trainingsmateriaal.

Het krijgt gestalte door in Gods vrede verbonden mensen met hart voor mensen in hun woon- en leefomgeving. Buurtwerk komt voort uit bestaande Vredehuizen en uit Buurtwerk ontstaan nieuwe Vredehuizen.

Alle kerken, kringen en organisaties zijn voor samenwerking welkom, zodat we met vereende krachten onze handen ineen slaan voor elkaar en onze buurten. Naar vermogen dragen deelnemers, kerken, kringen, organisaties en fondsen bij, zodat we samen meer mogelijk maken voor onze buurten.

Verified by MonsterInsights