over Bas Buizer

De naam Bas Buizer betekent ‘heilige hoornblazer’.

Een ‘busere’ was iemand met het ambt van buizer. die bij het in bezit nemen van woeste grond op de vier hoeken blies op een hoorn (Debrabandere 1993, p. 229). Hieruit herkennen we enkele eigenschappen van Bas. Wat dacht je van nieuwe wegen gaan, woest gebied in bezit nemen en daarbij toeteren als hulpmiddel voor slechthorenden.

 

luister naar wat Bas Buizer te zeggen heeft
signaalhoorn bij ambt buizer

 

Bas Buizer is gelukkig getrouwd met Hilde en vader van drie prachtige, volwassen kinderen.

Sinds 1983 wonen we in Gouda. We zijn medeoprichters en bestuurders van Rafaël Gemeenschap Gouda gestart in 2000. Dit is een laagdrempelige gemeente van huisgroepen waarin liefde, aanvaarding en vergeving kenmerkende waarden zijn, waardoor je vrij kunt leven.

Wij houden ervan om mensen hun unieke zelf en levenskracht in God te zien herontdekken.
In onze praktijk Comfort Counselling & Coaching richt Hilde zich vooral op counselling, relatie- en gezinstherapie, terwijl Bas’ voorkeur uitgaat naar counselling, coaching en training van groepen.

Met Entheos.nl voelen wij ons geroepen om mensen en kerken te enthousiasmeren in het bewustworden van Gods liefde, zodoende wordt de wereld een betere plaats om te zijn.

Daaruit ontstaan gezondheid en welzijn, allereerst in onszelf, onze huizen, en dan in straten, buurten, wijken en steden.  Door Onderwijs, Vredehuizen en Buurtwerk kunnen mensen herstellen, groeien en tot bestemming komen in een liefdevolle relatie met God, en daardoor met elkaar.

 

Over Bas Buizer en zijn passies, kun je meer lezen op basbuizer.nl.