Entheos.nl

over Bas Buizer

De naam Bas Buizer betekent ‘heilige hoornblazer’.

Een ‘busere’ had het ambt van buizer, blies de hoorn bij het in bezit nemen van woeste grond op de vier hoeken (Debrabandere 1993, p. 229). Hieruit herkennen we enkele eigenschappen van Bas. Wat dacht je van belangwekkende boodschapper, bestemmende wegbereider, ontginner/in-bezit-nemer van woest en braak liggende gebieden, en daarbij hardhorend toeteren als heilig hulpmiddel.

 

luister naar wat Bas Buizer te zeggen heeft
signaalhoorn bij ambt buizer

 

Bas is gelukkig getrouwd met Hilde en vader van drie prachtige, volwassen kinderen. Wij houden ervan om jou te helpen om je unieke zelf te zijn en levenskracht in God te zien herontdekken. Dat doen we voor jou persoonlijk vanuit onze praktijk Comfort Counselling & Coaching en voor algemeen nut vanuit onze anbi Entheos.nl. Hilde geeft helende aandacht met counselling en relatietherapie en Bas vooral versterkende verbinding met coaching en mentorschap.

Met Entheos.nl enthousiasmeren wij mensen in bewustworden van Gods liefde. Daaruit ontstaan verbinding, gezondheid en welzijn, allereerst in onszelf, onze naasten, onze huizen, en dan in straten, buurten, wijken en steden. De wereld wordt een betere plaats om te zijn.

Entheos Onderwijs, Vredehuizen en Buurtwerk helpen mensen herstellen, groeien en tot bestemming komen in een liefdevolle relatie met God, en veilig verbonden met elkaar.

Verified by MonsterInsights